Herkomst van stroom.

Elexys draagt eenvoud en transparantie hoog in het vaandel. Binnen deze context wensen wij u dan ook wat extra toelichting te geven mbt groene stroom of hernieuwbare energie zodat u gemakkelijker de juiste keuzes kan maken.

Eerst en vooral is het belangrijk om te begrijpen wat groene stroom of hernieuwbare energie is en hoe deze verhandeld wordt.

Hoe wordt bepaald dat energie groen is?

Elke energieleverancier die groene elektriciteit in Vlaanderen wil leveren, zoals elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, moet per 1 megawattuur (MWh) geleverde stroom een overeenkomstige hoeveelheid Garanties van Oorsprong (GOs) voorleggen aan de regulator. Hernieuwbare energiebronnen zijn waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa, biogas en vloeibare biobrandstoffen. De energie die werkelijk geleverd is, heeft geen kleur. Het indienen van Garanties van Oorsprong verkleurt dus de elektriciteit die nochtans voor alle leveranciers door dezelfde Fuel-mix geproduceerd wordt waarin kernenergie, gas, steenkool en zon, wind, etc. in dezelfde verhouding plaatsvinden.

Wat is een Garantie van Oorsprong?

Een Garantie van Oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee men de afkomst van de geproduceerde elektriciteit kan bewijzen. Er bestaan groene GOs (of HEB-GOs) die uitgereikt worden voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bestaan er ook GOs voor elektriciteit geproduceerd door een kwalitatieve WKK-installatie (of WKK-GOs). Per 1.000 kWh of 1 MWh elektriciteit die zo netto geproduceerd wordt, wordt 1 GO (HEB of WKK) uitgereikt.

Hoe bekomt een leverancier Garanties Van Oorsprong?

Om over voldoende Garanties van Oorsprong te beschikken, gaan leveranciers op 2 manieren te werk. Enerzijds verkrijgen ze GO’s op basis van de injectie die ze aangekocht hebben. Anderzijds kopen zij GO’s aan op de markt. In dat laatste geval kan het gaan om Belgische GO’s of buitenlandse GO’s in functie van de wensen van de klant.

Is mijn contractueel groene energie echt groen?

In functie van bovenstaande definities en uitleg, heeft u vermoedelijk begrepen dat de energie die bij u thuis of in uw bedrijf geleverd wordt, niet echt fysisch groen is. Indien u bijvoorbeeld nabij een kerncentrale woont, zal de energie die u geleverd krijgt van nucleaire oorsprong zijn en dus grijs zijn, ondanks uw contractuele vraag naar groene energie. Door echter te opteren voor groene energie, weet u zeker dat er ergens groene energie geïnjecteerd werd op het net om uw verbruiken in te dekken. Dat kan in België zijn indien u voor Belgische GO’s heeft geopteerd of dat kan in het buitenland zijn indien u voor buitenlandse GO’s heeft geopteerd.

Waarom kunnen leveranciers niet vergeleken worden op basis van hun Fuel Mix?

In de markt bestaat er op vandaag een verkeerde perceptie met betrekking tot de levering van groene energie of hernieuwbare energie. Overal wordt vermeld dat de leverancier het type energie bepaalt waarover u kan beschikken. Wanneer een leverancier dus in het verleden alleen grijze stroom heeft verkocht, wordt deze leverancier bestempeld als een leverancier met een 100% grijze Fuel mix en komen zij over alsof zij geen interesse hebben in groene of hernieuwbare energie!

Deze perceptie is echter totaal verkeerd aangezien de leverancier aankopen doet in functie van de wensen van zijn klant. De klant heeft steeds de optie om te bepalen welk type energie hij wenst. De leverancier kan alles zonder probleem aanbieden en zal in functie van de vraag van de klant, de geschikte GO’s aankopen.

Wat men echter vergeet binnen dat verhaal, is het feit dat groene of hernieuwbare energie een duidelijke kost heeft. Wanneer u dan als leverancier, zoals Elexys, contracten aanbiedt met de optie groen, maar klanten daar niet op ingaan omwille van de kost, lijkt het ons totaal verkeerd om de leverancier te bestempelen met een grijze Fuel mix. Ook vinden wij niet correct om al onze klanten te verplichten een optie groen te nemen enkel om voor marketingredenen een 100% groen imago te hebben.

 

Als de Fuel Mix niet representatief is, hoe kan ik de ecologische voetafdruk van mijn energie afname verminderen?

Veel grote bedrijven hebben al lang begrepen dat GO’s door energieleveranciers te laten kopen om een contract te vergroenen, geen echte impact heeft op het milieu. De bijdrage voor de GO’s komt terecht bij projectontwikkelaars van hernieuwbare energieproductie die er ooit op hebben gerekend om hun businessplan rendabel te maken. De opbrengst van de GO’s is dus de kers op de taart die hun rendement verhoogt, maar geen impact heeft op het aantal gerealiseerde projecten. Deze bedrijven willen dus hun voetafdruk verminderen door een impact te hebben in nieuwe energieprojecten. Hiervoor sluiten zij “Corporate PPA” af met de projectontwikkelaars waarin zij zich engageren om de stroom te kopen op lange termijn tegen een afgesproken prijs of prijsformule. Dergelijk contract geeft meestal de nodige zekerheden om het project te laten financieren en komt dus van de grond.

 

Conclusie

Het heeft dan ook geen zin om leveranciers zoals vandaag te vergelijken op basis van hun Fuel Mix. Ook opteren voor een groen contract geeft bij de meeste klant een goed gevoel dat snel verdwijnt als zij de realiteit achter de handel in GO’s leren kennen. GO’s kopen heeft geen impact op de ecologische voetafdruk. Klanten die echt iets willen doen voor het milieu moeten de tijd nemen om een Corporate PPA af te sluiten met de projectontwikkelaars.

Start vandaag nog met uw energieplan op maat!

Steeds tot uw dienst, het Elexys advies team.