Market updates

 • Market Update 04.04.2019

  • 4 april 2019

  Klik HIER voor de Market Update van 04.04.2019

 • Market Update 22.01.2019

  • 22 januari 2019

  Klik HIER voor de Market Update van 22.01.2019

 • Market Update 25.10.2018

  • 25 oktober 2018

  Klik hier voor de Market Update van 25.10.2018

 • Market Update 04.09.2018

  • 4 september 2018

  Klik hier voor de Market Update van 04.09.2018

 • Nieuwe energieheffing in Vlaams Gewest vervangt Turteltaks

  • 2 mei 2018

  De Vlaamse heffing bijdrage Energiefonds stond bekend als de Turteltaks: een verhoogde jaarlijkse energieheffing, gebaseerd op het verbruik per actief afnamepunt van elektriciteit. (Een afnamepunt komt overeen met één EAN-nummer. Het is niet hetzelfde als een meter. Het is mogelijk dat u twee meters hebt, maar slechts één afnamepunt.) Vanaf 1/01/2018 mag deze niet meer aangerekend worden. Deze wordt vervangen door een nieuwe maandelijkse heffing in het Vlaamse Gewest.  Het tarief is afhankelijk van het spanningsniveau waarop het afnamepunt is aangesloten en, in geval van laagspanning, van het

 • Market Update 27.06.2018

  • 6 oktober 2017

  Klik hier voor de Market Update van 27.06.2018

 • Market Update 6.09.2017

  • 6 oktober 2017

  Klik hier voor de Market Update van 6.09.2017

 • Wijzigingen in 2017

  • 14 juli 2017

  De Turteltaks verdwijnt van uw elektriciteitsfactuur. Prosumenten dragen bij aan het distributienet. En er is een nieuw aanspreekpunt voor eigenaars van zonnepanelen: het unieke webportaal bij Eandis en Infrax. De Turteltaks verschijnt op uw elektriciteitsfactuur maar zal verdwijnen in 2018 De Vlaamse heffing bijdrage Energiefonds bestond uit een beperkte, vaste, maandelijkse vergoeding. Die werd omgevormd tot een jaarlijkse heffing, ook bekend als de Turteltaks. Dit was een verhoogde energieheffing, gebaseerd op het verbruik per actief afnamepunt van elektriciteit. Een afnamepunt komt overeen

 • Wijzigingen in kosten en bijdragen

  • 14 juli 2017

  Er zijn wat verschuivingen in de transport- en distributiekosten en in de federale bijdragen voor 2017. Hoger of lager? Dat hangt af van het segment waar u in valt en in welke regio uw bedrijf gevestigd is. Gezinnen en kleine bedrijven zien het bedrag op hun elektriciteitsfactuur aanzienlijk stijgen, door zowel de transport- en distributiekosten als de federale bijdragen. Alleen in Brussel blijven de transport- en distributiekosten op hetzelfde niveau. Voor de gasfactuur liggen de zaken een beetje anders: er komt een stijging of een daling  van transport- en distributiekosten, afhankelijk van

 • Hebt u recht op korting via uw Nace-code?

  • 14 juli 2017

  Beschikt u over groenestroom- of warmtekrachtkoppelingscertificaten? De overheid past verschillende vrijstellingspercentages toe afhankelijk van de hoofdactiviteit van een onderneming. Groenestroomcertificaten (GSC): bedrijven met een hoofdactiviteit NACE-code tussen 05 en 33 (industrie & winning van delfstoffen) en 46391 en 52100 (koelpakhuizen en diepvriesbedrijven), die tussen 1 GWh en 20 GWh verbruiken genoten 40% vrijstelling. WKK-certificaten (WKC): verbruikschijven 1 – 5 GWh en 5 – 20 GWh genoten vrijstelling voor respectievelijk 10% en 15%. Voor verbruiken boven 20 GWh genoten all