Korting voor land- en tuinbouwers via douane en accijnzen

 

Land- en tuinbouwers hebben recht op accijnsvrijstelling voor professioneel verbruik van aardgas en elektriciteit. Beschikt u over een Vergunning Energieproducten en Elektriciteit, dan komt u voor deze vrijstelling in aanmerking.

Veel land- en tuinbouwers betalen ten onrechte een federale energiebijdrage op de elektriciteit. Ook al hebben ze in het verleden een vrijstelling aangevraagd, in de praktijk blijkt dat die vaak niet toegepast wordt doordat de leverancier niet op de hoogte werd gesteld. Controleer dus op uw jaarlijkse eindafrekening of deze energiebijdrage niet ten onrechte gefactureerd werd.

Op uw attest van de Administratie der Douane en Accijnzen staat de specifieke EAN-code vermeld waarvoor de korting van toepassing is. Onderaan op uw elektriciteitsafrekening, onder Heffingen en toeslagen, verdwijnt dan het regeltje Bijdrage op de energie

Heeft u recht op korting en wordt deze kost toch gefactureerd? Gelieve dan Elexys te contacteren en ons een kopie van uw attest douane en accijnzen te bezorgen!