Nieuwe energieheffing in Vlaams Gewest vervangt Turteltaks

De Vlaamse heffing bijdrage Energiefonds stond bekend als de Turteltaks: een verhoogde jaarlijkse energieheffing, gebaseerd op het verbruik per actief afnamepunt van elektriciteit. (Een afnamepunt komt overeen met één EAN-nummer. Het is niet hetzelfde als een meter. Het is mogelijk dat u twee meters hebt, maar slechts één afnamepunt.)

Vanaf 1/01/2018 mag deze niet meer aangerekend worden. Deze wordt vervangen door een nieuwe maandelijkse heffing in het Vlaamse Gewest. 

Het tarief is afhankelijk van het spanningsniveau waarop het afnamepunt is aangesloten en, in geval van laagspanning, van het feit of men een residentiële of niet-residentiële afnemer is. Beschermde klanten betalen geen energieheffing of bijdrage Energiefonds.

Categorieën energiefonds

Een gesloten distributienet of een gesloten industrieel net wordt als één afnamepunt beschouwd.

 

De tarieven vindt u hier:

https://belastingen.vlaanderen.be/energieheffing-tarief

 

Voor- of nadeel?

Voor de meeste klanten draait de verandering positief uit. Het hangt wat af van het verbruik en of u al dan niet op hoogspanning zit. Wilt u het precies weten? Stuur dan even een e-mail met uw klantennummer naar info@elexys.be. Dan rekenen we het snel voor u uit.