Nieuwe tarieven voor transport- en distributiekosten & federale bijdrage

De verlaging van de distributienettarieven vanaf 1/1/2019 blijft overeind. Ook blijven deze, ondanks het verzet van de Vlaamse distributienetbeheerders, onveranderd voor 2019. De verklaring voor deze daling in 2019 t.o.v. 2018 ligt vooral bij de afbouw van de historische overschotten uit 2010-2014. De verlaging komt er in de vorm van een korting.  

Vergelijking Belgische distributienettarieven 2018/2019

Voor elektriciteit zien we in Vlaanderen een daling in de distributiekosten en de federale bijdrage. En een lichte stijging van de transportkosten.
In Wallonië zien we een stijging in zowel de transport- en distributiekosten als in de federale bijdrage.
In Brussel stellen we een stijging vast in de transport- en distributiekosten en een daling in de federale bijdrage.

Voor gas zien we, behalve bij Sibelga, een algemene daling van de distributiekosten. De federale bijdrage stijgt bij alle netbeheerders. 

Korting op de federale bijdrage elektriciteit in 2018 en 2019

De federale bijdrage in België was tot voor kort voor alle distributienetbeheerders hetzelfde. In Vlaanderen wordt er nu een korting toegepast. De oorzaak van deze korting ligt vooral aan de toename aan grote decentrale productie-installaties.

In Vlaanderen wordt de federale bijdrage voor elektriciteit doorgerekend door de distributienetbeheerders aan de gebruikers. Het bedrag dat betaald werd, vertegenwoordigd in de loop der jaren een groter deel dan wat er effectief door de gebruikers werd afgenomen op het transmissienet. Doordat de distributienetbeheerders hierdoor meer geld binnenkregen dan wat ze zelf aan Elia betaald hadden, zijn er in de loop der jaren belangrijke overschotten ontstaan. De distributienetbeheerders starten nu met de terugbetaling van deze bedragen.

De terugbetaling gebeurt in de vorm van een verrekening via de huidige tarieven voor de federale bijdrage elektriciteit op uw afrekeningsfactuur. En op basis van uw huidig elektriciteitsverbruik. Het bedrag is afhankelijk van het netgebied waar u woont.

Bij Elexys is dit direct verrekend op uw factuur. De korting wordt niet extra vermeld.

U vindt de Federale bijdrage terug onderaan op uw afrekening, onder Heffingen en toeslagen. Deze bijdrage dient voor het Sociaal Energiefonds, het Fonds Broeikaseffecten, het Denuclearisatiefonds en de werkingsmiddelen van de federale regulator CREG.

Klik hier voor de distributienettarieven:
https://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2019

Klik hier voor de transmissiekosten:
https://www.vreg.be/nl/transmissiekosten-2019