Reactieve energie

Elektrische energie bestaat uit actieve en reactieve energie. Alleen de actieve energie is nuttig voor het omzetten in licht, mechanische energie, thermische energie, ... Dit is relevant voor midden- en hoogspanningsklanten: als het reactief verbruik de toegelaten norm overschrijdt, dan rekent de netbeheerder een boete aan.

Maximaal toegelaten reactief verbruik

- afname op spanning ≥30 kV: : 32,9% van totaal verbruik
- afname via transformatiepost voor hoogspanning: 32,9% van totaal verbruik
- alle andere gevallen: : 48,4% van totaal verbruik

Meer uitleg

De reactieve energie (uitgedrukt in kVArh, kilo-volt-ampère-reactief-uur) is nodig voor het magnetiseren van machines en levert geen bijdrage tot nuttige arbeid of warmte. Het reactief verbruik kan bestaan uit inductief of capacitief verbruik.  Elektrische apparaten die een spoel bevatten (voorschakelapparaten van oude tl-verlichting, motoren, transformatoren, ...) zorgen voor inductief verbruik. Er ontstaat een afwijking tussen spanning en stroom: de hoek phi. Waaruit de cosinus phi voortvloeit of de arbeidsfactor, de maatstaf voor reactieve energie. Hoe lager deze cosinus phi, hoe hoger het reactief verbruik en hoe minder efficiënt de geleverde energie wordt benut.

Hetzelfde verhaal geldt voor het capacitief verbruik (batterijen, vermogenselektronica), maar hier veroorzaken condensatoren de afwijking tussen de spanning en de stroom. De hoek phi is hier tegengesteld aan de hoek van het inductief verbruik, waardoor ze elkaar opheffen.

Boete

Netbeheerders rekenen een boete aan als de cosinus phi-waarde te laag ligt en de installatie dus niet efficiënt is. Idealiter is cosinus phi gelijk aan 1, als het actieve vermogen van de installatie gelijk is aan het schijnbare vermogen (actieve  + reactieve vermogen).

Oplossing

Stroomstabilisatoren verbeteren de cosinus phi en verlagen dus het reactief verbruik. Een condensatorbatterij bijvoorbeeld wekt capacitief verbruik op en heft dus inductief verbruik op (cosinus phi-compensatie). Ze verlengt bovendien de levensduur van de installatie. Berekeningen moeten uitwijzen of hierin investeren de moeite loont.

Controleer uw cosinus phi op uw factuur en neem gerust contact met ons op in geval van vragen.