Wijzigingen in 2017

De Turteltaks verdwijnt van uw elektriciteitsfactuur. Prosumenten dragen bij aan het distributienet. En er is een nieuw aanspreekpunt voor eigenaars van zonnepanelen: het unieke webportaal bij Eandis en Infrax.

De Turteltaks verschijnt op uw elektriciteitsfactuur maar zal verdwijnen in 2018

De Vlaamse heffing bijdrage Energiefonds bestond uit een beperkte, vaste, maandelijkse vergoeding. Die werd omgevormd tot een jaarlijkse heffing, ook bekend als de Turteltaks. Dit was een verhoogde energieheffing, gebaseerd op het verbruik per actief afnamepunt van elektriciteit. Een afnamepunt komt overeen met één EAN-nummer. Het is niet hetzelfde als een meter. Het is mogelijk dat u twee meters hebt, maar slechts één afnamepunt.

Deze heffing moest de historische schuld van de groenestroomcertificaten wegwerken en geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De tarieven vindt u hier: https://belastingen.vlaanderen.be/energieheffing_tarieven

 

Turteltaks

Op 22/06 van dit jaar werd een nieuwe uitspraak gedaan door het Grondwettelijk Hof. Daarin werd geoordeeld dat de Vlaamse energieheffing “discriminerend en bevoegdheid overschrijdend” is, doordat het verboden is om een dubbele belasting te heffen op éénzelfde materie. Daarnaast werd ook geoordeeld dat de taks blijft bestaan in 2016 en 2017. Van een terugbetaling is hier dus geen sprake.

Prosumenten dragen bij aan het distributienet

Distributienet

Consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken noemen we prosumenten. Ze produceren én consumeren energie. Prosumenten met een decentrale productie-installatie met een maximaal AC-vermogen (voor de omvorming tot wisselstroom) kleiner dan of gelijk aan 10 KvA, die het distributienet gebruiken via een terugdraaiende teller, betaalden daar tot nu toe niet voor. Daarom werd het prosumententarief in het leven geroepen. Het is dus een deelname in de kosten en geen belasting.

Het waren vooral de netgebruikers zonder decentrale productie-installatie (zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling of windmolens) die de kosten van het elektriciteitsdistributienet droegen. Het prosumententarief heft deze ongelijkheid op en verdeelt de netkosten over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.

De tarieven vindt u hier: http://www.vreg.be/nl/prosumententarief-2017

Uniek aanspreekpunt voor eigenaars van zonnepanelen

Eandis en Infrax stelden eind 2016 hun webportaal voor. Eigenaars van zonnepanelen kregen een persoonlijk e-mail van hun netbeheerder. Daarin vonden ze praktische informatie en gegevens terug over de online toepassing.  Zo kunnen ze de standen van de productiemeter melden en dossierwijzigingen doorgeven aan Eandis of Infrax. Ze kunnen er ook terecht met al hun vragen. Het is dus niet meer nodig om aan te kloppen bij de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt). De administratie wordt zo eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger.

zonnepanelen