Wijzigingen in kosten en bijdragen

Er zijn wat verschuivingen in de transport- en distributiekosten en in de federale bijdragen voor 2017. Hoger of lager? Dat hangt af van het segment waar u in valt en in welke regio uw bedrijf gevestigd is.

Gezinnen en kleine bedrijven zien het bedrag op hun elektriciteitsfactuur aanzienlijk stijgen, door zowel de transport- en distributiekosten als de federale bijdragen.

Alleen in Brussel blijven de transport- en distributiekosten op hetzelfde niveau.

Voor de gasfactuur liggen de zaken een beetje anders: er komt een stijging of een daling  van transport- en distributiekosten, afhankelijk van de netbeheerder. Maar er is ook goed nieuws: de federale bijdragen dalen.

De elektriciteitsrekening voor professionele klanten met automatische meteropname (AMR 26 – 1kV) toont globaal gezien een daling voor Vlaanderen, terwijl het kostenniveau voor Wallonië en Brussel gelijk blijft.

Alle tariefcodes vergelijken is een onbegonnen zaak. Wilt u de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in 2017 in detail bestuderen? 
U vindt ze hier: http://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2017