Wie zijn we?

Elexys is een puur Belgische onderneming die deel uitmaakt van een sterke financiële holding. Twee enthousiaste ondernemers, samen met een enthousiast team,  leiden het bedrijf met één enkel doelstelling voor ogen, de troeven van Elexys nog meer te perfectioneren en verder uit te breiden.

De financiële holding zelf is in meerdere takken van de industrie actief. Op deze manier werd reeds heel wat expertise opgebouwd in meerdere domeinen,  zoals fotovoltaïsche panelen, elektrische mobiliteit, de automobielindustrie, langetermijn verhuur van wagens en andere. Kleine en middelgrote bedrijven vormen hierbij steeds het doelpubliek. Voor deze bedrijven is het juist inschatten en voorspellen van energieverbruik  van primordiaal belang.

Elexys slaagde met glans voor alle procedures die wettelijk nodig zijn om als elektriciteits- en gasleverancier te mogen optreden.  Zowel VREG, CWAPE als BRUGEL keurden de aanvragen goed.

Elexys levert enkel elektriciteit en gas aan Belgische bedrijven.  Voorlopig kunnen particuliere klanten nog niet profiteren van onze service en prijzen.  

Onze klanten kiezen volledig vrij de energiesoort: uit de klassieke energiebronnen (zoals kernenergie en fossiele brandstoffen) of uit de hernieuwbare bronnen (zoals zon, water, wind). Elexys koopt ook de hernieuwbare energie die u als bedrijf produceert.  Ofwel uw volledige productie (Elexys Pure Production), ofwel uw overschot (Elexys Pure Injection).

Welke meerwaarde kan u dan verwachten van Elexys? Een strenge kostenbeheersing, gecombineerd met slimme tools voor elk bedrijf om het energieverbruik te monitoren, zorgen voor een slimme en efficiënte aanpak van elk energiedossier. We hebben immers gemerkt dat niet alleen de grote industriële verbruikers nood hebben aan korte opvolging inzake hun verbruik en efficiënte aankopen. Bovendien schept openheid en transparantie duidelijkheid en dat is nu net hetgeen zo vaak ontbreekt!

Ook de kleine en middelgrote bedrijven zijn zich erg bewust van deze problematiek, maar vinden geen gehoor bij de grote aanbieders. Elexys neemt deze rol op zich: efficiënt en op maat voor de kleine en middelgrote bedrijven in België.

De expertise gebruiken we nu maximaal voor klantspecifieke oplossingen met een software tool die we werkelijk aan alle behoeften en noden van de kmo kunnen aanpassen. Gebruik de unieke online tool MyElexys met uw persoonlijke account en volg uw eigen verbruik en prijsvorming tot in de kleinste details. Met deze tool MyElexys hebt u een zeer performante rapporteringstool bij de hand.

Elexys fungeert ook heel graag als thinktank in deze materie.  Via allerhande samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere organisaties, waarbij we vooral blijven focussen op de optimalisering van de voorspellingsmodellen. Met één doel voor ogen: slim omgaan met energie.

 

Elexys in de pers