over u

uw bedrijf is verbruiker

Uw energie-DNA en een energieplan, écht op maat

Zowel als kleine, middelgrote of als grote onderneming hebt u alle baat bij een persoonlijk energieplan, dat het resultaat is van uw energie-DNA en een diepgaande analyse van uw gedetailleerd energieverbruik. Zo ontdekt u waar de knel- en verbeterpunten zitten en of u al dan niet te veel betaalt.

Structureel lagere prijs

De tarieven binnen uw energieplan worden niet bepaald door gemiddelden. In onze analyses gaan we veel verder dan de algemene sectorcijfers voor het bepalen van uw ideale energiebesteding. Elexys zorgt ervoor dat u beter scoort dan het gemiddelde! Uw energieplan is persoonlijk en op maat van uw behoeften. Op basis van uw DNA krijgt u het beste plan voorgesteld dat op lange termijn uw energiekost structureel verlaagt.

 

uw bedrijf is producent

Haal meer uit uw eigen energieproductie

Duurzame energiebronnen zijn goed voor het milieu, maar ook voor uw budget. Maar haalt uw onderneming het maximum uit uw eigen hernieuwbare energie-installatie?

Bij bedrijven die deels zelf energie kunnen produceren, strekken onze analyses en adviezen zich ook uit over de manier waarop de bronnen maximaal benut kunnen worden. Bij nood aan energie neemt u aan de beste tarieven af van het net. Bij momenten van overschot (dankzij de productie door uw hernieuwbare bronnen) kunt u aan interessante tarieven aan het net verkopen. Elexys regelt in- en verkoop volledig voor u.

In functie van de bestaande capaciteit én uw energie-DNA krijgt u een energieplan voorgesteld dat rekening houdt met alle beschikbare bronnen. Het resultaat? Het best mogelijke samenspel waardoor uw energiekost structureel verlaagt.

Geen administratieve rompslomp

Ooit al van self-billing gehoord? Normaal moet u de maandelijkse factuur voor uw eigen energieverkoop opstellen om naar de leverancier te sturen, maar dat doen wij in uw plaats. Het voordeel voor u? U bespaart heel veel tijd en moeite op uw administratie én u wordt sneller betaald. Elexys is perfect op de hoogte van alle cijfers en maakt dus zelf de factuur op. U hoeft ze enkel nog goed te keuren. Operationele efficiëntie troef!

Interesse om uw eigen energie te verkopen? Contacteer Elexys!

 

uniek flexibiliteitsprincipe

We laten energie maximaal renderen

Beschikt uw onderneming over een eigen hernieuwbare energie-installatie die voorzien is van een buffersysteem, dan kunt u de overcapaciteit die u opslaat inzetten op een willekeurig moment. Maar weet u ook exact wanneer u beter opslaat, of wanneer u beter verkoopt? Of beschikt uw onderneming over intensieve verbruiksprocessen waarbij regelbare onderdelen een flinke invloed kunnen hebben op de totale energiekost, gebruikt u die stuurbaarheid dan optimaal?

Elexys monitort uw energieproductie en/of -consumptie en zet de aanwezige stuurbaarheid strategisch in. De essentie is: het sturen van productie en/of verbruik, in functie van een maximale financiële opbrengst. Wanneer energie van het net relatief duur is, schakelen we – indien mogelijk en beschikbaar – bijvoorbeeld automatisch over op hernieuwbare of gebufferde energie. Of: misschien kunnen bepaalde assets binnen uw proces gedeeltelijk uitgeschakeld of verminderd worden. Als de prijzen terug gunstiger blijken, schakelen we de normsituatie terug in. Wanneer er anderzijds op het net tekorten dreigen, kunnen we beslissen om op dat moment al dan niet de gebufferde energie aan interessante – tot zelfs lucratieve – tarieven te verkopen.

Het geheim? De kracht van intelligente software

Dankzij een eigen ontwikkeld softwareplatform neemt Elexys deze unieke tradingpositie in. De software werkt op basis van diverse databases (zoals verbruiksprofielen, marktgegevens, actuele energieprijzen, weersvoorspellingen …) en intelligente algoritmen die op basis van analyse van alle data beslissingen formuleren.

De outcome van het platform leidt tot een doeltreffende day ahead planning: een energiedagplan waarbij de in- en verkoop van energie voor de volgende dag wordt vastgelegd. Daaropvolgend kan u ook op ons rekenen voor strategische intraday beslissingen: snel en efficiënt ageren op onvoorspelbare veranderingen op de markt, of in uw eigen situatie. Onze asset managers volgen alle mogelijke relevante marktinformatie van nabij op en kunnen die op elk moment omzetten in functie van een grotere opbrengst of een lagere kost.

Meer maatwerk, meer zekerheid

Het model dat we aanbieden is volledig op maat van uw bedrijfsspecifieke situatie. Een belangrijk onderdeel binnen dat maatwerk bestaat uit asset management: inzicht in de beschikbare assets en vooral het toegepast beheer ervan op vlak van energieverbruik. Doortastend asset management houdt rekening met uw specifieke energiebehoeften en de constraints die voor uw onderneming van toepassing zijn. Op voorhand wordt dan ook een beperkingsdocument opgemaakt tussen alle partijen om het kader van het energieplan te omschrijven.

Operationele efficiëntie met self-billing

Dankzij het self-billing principe spaart u tijd en moeite op uw administratie én wordt uw factuur sneller betaald. Laat Elexys de maandelijkse factuur voor uw energieverkoop opstellen in uw plaats, u moet ze enkel nog goedkeuren.

Klaar om via het juiste monitoring- en tradingmodel uw energiekost structureel te verlagen? Contacteer Elexys!

tevreden klanten

Start vandaag nog met uw energieplan op maat!

Steeds tot uw dienst, het Elexys advies team.